Monthly Archives: Srpen 2019

Inovácie „obyčajných“ vecí

21. storočie je plné vynálezov a múdrych vecičiek, o ktorých si myslíme, že nič lepšie sa už vymyslieť nedá. Na druhej strane sú tu veci, ktoré používame každý deň, avšak ich funkčnosť alebo pomoc nie je vždy stopercentná. Napríklad: semafory v meste dávajú…

Kultúra a jej význam

Toto slovo pochádza z už vymretého latinského jazyka a znelo :“cultura“. Význam sa prekladá, ako spracovať, pestovať.  Pokladá sa za ňu všetko to, čo vytvoril človek, teda, čo je výsledkom ľudskej práce a činnosti ako takej. Do tohto spadá samozrejme aj umenie. Okrem…