Čo je register partnerov?

Register partnerov lglegal.sk verejného sektora je zoznam zapísaných spoločností a právnických osôb na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Čo vám všetko a aké sankcie priam však hrozí, ak ešte nie ste zapísaný v tomto registri partnerov? No určite vám viem povedať, že vám hrozí sankcia až do výšky tritisíctristodesať eur. Fú, poviete si, že to fakt nie je málo. Čo však musíte zapísať do tohto registra partnerov verejného sektora? No odpoveď je jednoduchá. Musíte tam zapísať svoje osobné údaje.

good-lawyers-i-need-a-lawyer

Osobnými údajmi myslím meno a priezvisko, dátum narodenia alebo IČO, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť. Sú to základné veci, ktoré je nutné mať zapísané v registri partnerov verejného sektora. Prečo ste ich nezapísali? Nemali ste čas? Na to je stanovený presný zákon a registri partnerov verejného sektora. Ako je možné, že ste tak neurobili? Túto povinnosť si musia splniť všetky právnické osoby alebo spoločnosti, ktoré súvisia s obchodovaním. Čiže asi každý. Kto je partner verejného sektora? Poviem vám to takto. Medzi partnerov verejného sektora sa zaraďujú všetky subjekty, ktoré konajú v mene spoločnosti alebo sú právnické osoby. Takže sa rýchlo poponáhľajte so zápisom do registra partnerov verejného sektora, aby vám bola sankcia a pokuta odpustené. Možno to ešte stihnete.

female-lawyer

Ale ak áno, tak len tak tak. Môžete tak urobiť elektronicky, listinnom formou alebo pomocou príslušného formulára, ktorý je zverejnený na internetovej oficiálnej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Spravtte tak, čím skôr, inak ja to nehovorím len tak, že dostanete sankciu vo výške cez tritisíc eur. To pre vás nebude rozhodne málo. Na vašom mieste by som tak urobila práve teraz. Ale každý má vlastný rozum a ja nemôžem https://www.facebook.com/Martinsk%25C3%25A1-kapela-Nem%25C3%25B4%25C5%25BEem-Poveda%25C5%25A5-416234528462367/ rozhodovať za vás.