Založiť s.r.o. vám radi pomôžu odborní poradcovia

Na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným stačí minimálny vklad 750,-eur každého zo spoločníkov, ktorých môže byť 50 alebo len jeden. Sídlo nemusí mať len na Slovensku, ale aj v okolitých susedných štátoch, napríklad v Maďarsku alebo v Čechách. Základné imanie je vo výške 5000,-eur a každý zo spoločníkov je ručiteľom záväzkov spoločnosti vo výške svojho nesplateného vkladu, ktorý je zapísaný v OR.

podanie rúk, biznis

Na Slovensku je s.r.o. najrozšírenejším spôsobom podnikania, pri ktorom je spoločnosť schopná začať s podnikaním hneď po podpise zakladateľskej listiny. Tento akt sro zalozenie je potrebné oznámiť určeným úradom, napríklad OR, ŽR, daňovému úradu či sociálnej poisťovni, nie je však nutná návšteva každého úradu osobne, ale oznámenia sa dajú vykonať aj online. Každá spoločnosť však musí mať aj nejaké oficiálne sídlo, adresu, kde je možné posielať poštu či vykonať potrebné kontroly a ktorá musí byť zapísaná aj v OR. Nemusí však ísť len o Slovensko, ale sídlo môže mať aj v susedných štátoch. Ak sa zakladá firma bez finančného vkladu, hovoríme o s.r.o. bez základného imania.

Na trhu fungujú spoločnosti, ktorých úlohou je pomôcť začínajúcim podnikateľom so založením s.r.o. a ktoré všetko vybavia za vás do 48 hodín a len za 290,-eur.

Cena zahŕňa:

-konzultácie ohľadom vášho predmetu podnikania a podnikateľského zámeru

-vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy

-vypracovanie kompletnej dokumentácie, ktorá je potrebná pri zakladaní spoločnosti

-podanie návrhov pre zápisy do OR a ŽR

-prebratie dokumentov a rozhodnutí od úradov a súdu

-cena je rovnaká bez ohľadu na počet uvedených živností

podnikateľ, biela košeľa

S.r.o. má viacero výhod:

-základné imanie je na pomerne nízkej finančnej hodnote

-má jednoduchú organizačnú štruktúru a aj jej založenie nie je zložité

-každý spoločník vkladá minimálne iba 750,-eur

-za porušenie záväzkov ručí len do výšky svojho imania

-má rovnú 21% daň bez ohľadu na výšku ziskov