Študujte MBA a nájdete lepšie uplatnenie na trhu!

MBA? Čo to je?

Ak ste sa stretli s touto skratkou, tak hoci ste sa akokoľvek snažili prísť na to, čo vlastne MBA znamená, tak vaša snaha bola márna. Ak o hovoríme o MBA, tak jeho prvotným významom je to, že ide o obchodný alebo manažérsky typ vzdelania a po jeho ukončení máte široké znalosti o prostredí, ktoré sa týka obchodu. Cieľom MBA je študentom prinášať znalosti z oblastí účtovníctva, riadenia obchodu, taktiež z manažmentu a komunikácie. Približne ¾ štúdia MBA prebieha na základe rôznych cvičení, nechýbajú ani diskusie a výskumy, aby absolvent bol pripravený riešiť problémy v praxi.

promoce

Kto môže študovať MBA?

Štúdium MBA je primárne orientované na ľudí vystupujúcich v riadiacich funkciách alebo na vrcholových manažérov. V tomto prípade, títo odborníci môžu vytvárať komparácie praxe s teóriou, čo je obrovskou výhodou. Preto by sa na takýto typ štúdia mali hlásiť ľudia, ktorí majú za sebou niekoľkoročnú prax v oblasti manažmentu, pretože práve tento druh štúdia ich ešte viac obohatí.
Výhodou je však to, že štúdium MBA je vytvorené aj pre záujemcov, ktorým chýba prax. Tieto programy prešli menšou úpravou, aby boli  vhodné aj pre úplného laika.

História MBA

História siaha do obdobia priemyselnej revolúcie, pretože v tomto období ručná výroba začínala byť suplovaná priemyselnou výrobou. Spoločnosti začali premýšľať o tom, že je nutné nájsť ľudí, ktorí sú vzdelaní a budú držať ochrannú ruku nad pracujúcimi, ale aj nad strojmi. Medzi prvou univerzitou, ktorá reagovala na potreby trhu bola univerzita vo Francúzsku a zaviedla vzdelanie v oblasti v obchodu. Stalo sa tak v roku 1819.

práce

Ďalšou krajinou, ktorá nasledovala tento trend bolo Belgicko v roku 1857, kde sa nachádza univerzita nesúca označenie najstaršej verejnej školy na svete so zameraním na obchod. Titul MBA bol prvýkrát udelený na univerzite v Harvarde v roku 1908 a odtiaľ sa začal postupne rozptyľovať aj do ostatných častí sveta.

Posted in Nezařazené