Najčastejšie chyby pri zmluvách

Kúpna zmluva je nevyhnutnosťou pri predaji domu či bytu. Je základným kameňom vzťahu predávajúceho a nového majiteľa, teda kupcu. Niektorí z vás už vedia, že zmluva nemusí byť vytvorená notárom. Je to akýkoľvek text podpísaný oboma stranami s notársky overenými podpismi. Keďže ide o právne záväznú formu je dôležité nenechať sa oklamať. Čo by taká zmluva o predaji nehnuteľnosti (bytu alebo domu) nemala opomenúť?právnicka  kancelária.jpg

Začnime popisom domu či bytu a jeho zariadenia. Nesmieme zabudnúť na súpis vybavenia, príslušenstva. Zákon vyžaduje, aby boli tieto náležitosti splnené a riadne spísané. Určite nemusíte uvádzať každú poličku, ale tiež nemôžete túto časť úplne odignorovať a vynechať. Spoločné priestory sa týkajú skôr majiteľov bytov. Každý vlastník má istý podiel na spoločných priestoroch bytu (chodba, práčovňa a iné) a aj tento fakt musí obsahovať úradný dokument, o ktorom je tento článok.

K nehnuteľnosti obvykle patrí aj pozemok. Nie je to však pravidlo. Zákon vyžaduje označenie takéhoto priestoru a rovnako tak aj priľahlý priestor. Zákony ho definujú veľmi stroho a tak je na uvážení predajcu aký pozemok sem zahrnie. Je potrebné uviesť nie len jeho špecifikáciu, ale výčet vlastníkov a ich práv.podpis zmluvy.jpg

Ako kupujúcemu sa vám hodí zaradiť klauzulu: „Vyhlásenie o nedoplatkoch“. V podstate ide o čestné prehlásenie, že v čase nadobudnutia kupujete svoj nový domov bez záťaže na nedoplatkoch – energiách (vode, plyne, kúrení).

Vo všeobecnosti platí, že v zmluvných podkladoch musia byť uvedení všetci vlastníci aj spoluvlastníci spolu s ich oprávneniami a vzťahmi k jednotlivým predmetom zmlúv. Bez splnenia týchto podmienok nie je možné zapísať zmenu majiteľa do katastra a celé konanie sa tým predlžuje a komplikuje. Odporúčame si preto naštudovať zákon o vlastníctve bytov, katarálny i občiansky zákonník. Všetky spolu diktujú dôležité podmienky, bez ktorých prepis v katastri nebude umožnený.