Obzrime sa späť

Mnohé dokumentárne filmy, zaoberajúce sa históriou a historickými faktami, nám dodnes pripomínajú jednu skutočnosť, a tou je zásluha generácií našich dedov a pradedov o to, aby sme si my dnes mohli užívať život so všetkým, čo k nemu patrí, v mieri a pokoji.

korej

Nezabúdajme…
Každý národ by mal poznať svoju minulosť a pripomínať si ju. Nezabúdať na odkaz predošlých generácií, ktorí nám to všetko vybojovali a opakovať predovšetkým mladej generácii, aby urobila všetko pre šťastnú budúcnosť svojich detí, aby sa už nikdy nezopakovali hrôzy vojen, ktoré museli prežívať naši dedovia. V každom z nich sa skrýval hrdina, pretože nielen dokázali prežiť všetko to peklo, ktoré vojna so sebou priniesla, ale boli mnohokrát veľmi statoční, a to si my dnes ani nevieme predstaviť. Žijeme v blahobyte, mieri, ráno sa zobúdzame do pokojného dňa, môžeme si vychutnávať naplno každú chvíľku bez obáv a strachu, a tak je prirodzené, že časom na to, čo tomu predchádzalo, zabúdame a mier berieme ako samozrejmosť. Ale nie je to celkom tak, aby sa tento stav nezmenil, je s ohľadom na obete, ktoré museli naši predkovia priniesť, našou povinnosťou nezabúdať a postarať sa o to, aby neboli zbytočné.

Poučme sa…
Obzrieť sa späť je potrebné a dôležité v každom čase, pripomínať si odkazy a mať prehľad o historických míľnikoch, ktoré zatriasli osudmi ľudstva. Nezabudnúť sa dá, ak:

  • si vyhľadáme známe historické okamihy, hlavne týkajúce sa pre ľudstvo prospešných a prelomových zmien, čerpať z nich nápady a príklady a tie potom skúsiť praktizovať v prítomnosti
  • si priblížime historické chvíle, kedy sme zlyhali ako ľudstvo, čím sme umožnili zlu páchať nehorázne kruté skutky. Toto sú obrovské omyly, ktorých sa dopustili naši predkovia, a tak si z toho treba vziať ponaučenie a podobných chýb sa vyvarovať.

kostel

Záver je jednoznačný: z histórie by sme sa mali poučiť a takisto si z nej vziať príklad.
Minulosť je preč, nič ju nemôže zmeniť, no ak sme dostatočne múdri, istotne nebudeme chcieť, aby sa niektoré z jej temných čias zopakovali.

Posted in Nezařazené